Internationale oproep: Laat de “Grande Partenza” van de Giro d’Italia niet in Israel starten

De ondertekenaars van deze petitie, maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor mensenrechten, duurzame ontwikkeling, vrij verkeer van personen en verantwoord toerisme, zijn geschokt over het feit dat de Giro d´Italia, één van de belangrijkste internationale wielerevenementen, steun verleent aan Israels schendingen van internationaal recht en Palestijnse mensenrechten.

De ´Grande Partenza´ in 2018 in Israel zal niet alleen een rookgordijn opwerpen over de militaire bezetting van en het racistisch beleid tegen Palestijnen, maar ook Israels gevoel van straffeloosheid versterken en als een aanmoediging worden opgevat om te volharden in de ontkenning van de door de VN vastgelegde rechten van het Palestijnse volk.

De start in Jeruzalem zal Israels illegale claim van soevereiniteit over de gehele stad kracht bij zetten. Sinds de bezetting en illegale annexatie van Oost Jeruzalem meer dan 50 jaar geleden, heeft Israel hard gewerkt aan de bouw en uitbreiding van de illegale, alleen-voor-joodse-bewoners, nederzettingen in en rond deze stad.

Volgens een Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties voert het gemeentebestuur van Jeruzalem een actief beleid van geleidelijke ´etnische zuivering´ door middel van het verwoesten van huizen. De VN heeft herhaalde malen geoordeeld dat Israels activiteiten in Jeruzalem illegaal zijn.

Op de website en officiële social media kanalen van de Giro d’Italia staat bezet Oost Jeruzalem ten onrechte gemarkeerd alsof het deel van Israel en zijn verenigde hoofdstad uitmaakt. Geen enkel land ter wereld erkent welk deel dan ook van Jeruzalem als Israels hoofdstad.

De etappes die gepland staan in het zuiden van Israel, in de Naqab (Negev) woestijn, gaan langs tientallen Palestijnse Bedoeïenen dorpjes die door Israel niet erkend worden. Israel ontzegt aan de oorspronkelijke Palestijnse inwoners van deze dorpen de meest basale voorzieningen, zoals elektriciteit, water, gezondheidscentra, scholen en wegen. Veel van deze dorpen zijn meer dan eens door Israel met de grond gelijk gemaakt, het dorpje Al-Araqib zelfs meer dan 100 keer.Daarnaast heeft Israel volstrekt willekeurig en in strijd met het internationaal recht het staatsburgerschap van duizenden Palestijnse Bedoeïenen ingetrokken, waardoor deze mensen stateloos zijn geworden.

De Giro d’Italia werkt ook samen met in ieder geval één bedrijf gevestigd in een illegale Israelische nederzetting. Het Israelische productiebedrijf dat dit wielerevenement organiseert telt onder zijn klanten de Golan Heights Winery dat in strijd met internationaal recht is gevestigd op de bezette Syrische Golan Hoogten.

De VN Mensenrechtenraad heeft ruim 150 Israelische en internationale bedrijven schriftelijk gewaarschuwd voor de juridische consequenties van hun onrechtmatige betrokkenheid bij Israelische nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost Jeruzalem. Volgens internationaal recht is de bouw van alle nederzettingen op bezet Palestijns – en Syrisch – land een oorlogsmisdaad.

Verder zijn wij ook verontrust over het bericht dat de Giro d’Italia van plan is om de vestiging van de staat Israel 70 jaar geleden te “vieren” terwijl Palestijnen op hetzelfde moment de 70everjaardag herdenken van de Nakba (“catastrofe”), toen ongeveer 800.000 Palestijnse bewoners met geweld uit hun vaderland zijn verdreven. De Nakba markeert het beginpunt van Israels ontkenning van Palestijnen als een volk en van de mensenrechtenschendingen, die tot op de dag van vandaag plaatsvinden.

Onrechtvaardigheid en onderdrukking zijn in strijd met de normen en waarden in de sport.

Wij roepen daarom RCS MediaGroup, organisator van de Giro d’Italia, op om de start van de wedstrijd te verplaatsen naar een ander land en daarmee te waarborgen niet betrokken te zijn bij Israels schendingen van internationaal recht en Palestijnse mensenrechten.

Wij wijzen RCS MediaGroup, sponsoren en deelnemende teams op de juridische gevolgen en reputatieschade voortvloeiend uit samenwerking met Israelische instellingen en bedrijven die betrokken zijn bij schendingen van mensenrechten en internationaal recht.

Wij doen een oproep aan wielerteams die volgend jaar willen deelnemen aan de wedstrijd om, samen met ons, er bij RCS MediaGroup op aan te dringen de wedstrijd te verplaatsen naar een ander land, en, als RCS hier geen gehoor aan geeft, te overwegen af te zien van deelname en niet medeplichtig te worden aan schendingen van mensenrechten en internationaal recht.

Tot slot doen wij een klemmend beroep op de regeringen van deelnemende teams om zich duidelijk uit te spreken tegen Israelische claims van soevereiniteit over Jeruzalem, inclusief Oost Jeruzalem, als zijn hoofdstad en er bij wielerteams, instellingen en bedrijven op aan te dringen niet betrokken te worden bij erkenning van of medewerking aan Israels schendingen van internationaal recht.