VAATIMUKSET EUROOPAN UNIONIN LAKISÄÄTEISESTÄ VELVOLLISUUDESTA LOPETTAA KAUPANKÄYNTI ISRAELIN LAITTOMIEN SIIRTOKUNTIEN KANSSA OVAT JO VALTAVIRTAA

VÄLITTÖMÄÄN LEVITYKSEEN

YHTEYSHENKILÖ: Tom Moerenhout, puh: + 41 767354348,

email: tom.moerenhout@graduateinstitute.ch

10. huhtikuuta 2017, Bryssel, Belgia — Viime viikolla yksi maailman huomattavimmista lainopillisista aikakauslehdistä, The European Journal of International Law, julkaisi web-sivuillaan artikkelin, joka vahvistaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden lakisääteisen velvollisuuden lopettaa kaikki kaupankäynti anastetuille palestiinalaismaille rakennettujen Israelin laittomien siirtokuntien kanssa. Tämä on osoitus siitä, että Israelin siirtokuntien kanssa käytävän kaupan vastustus on kasvamassa ja on tulossa yhä enemmän valtavirraksi.

Kuten EJIL:in artikkeli osoittaa, Israelin menossa olevan laittomien siirtokuntien rakentaminen palestiinalaisten maille rikkoo kansainvälisen lain perussääntöjä, joita ovat alueiden väkivaltaisen anastamisen, rotusyrjinnän ja väestönsiirtojen kielto sekä itsemääräämisoikeus. Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perusasetuksen perusteella Israelin siirtokuntatoimintaa voidaan pitää sotarikoksena.

Laaja joukko kansainvälisen lain asiantuntijoita, joihin kuuluu kaksi entistä YK:n erityistarkkailijaa, Kansainvälisen tuomioistuimen ad hoc-tuomareita sekä YK:n Kansainvälisen oikeuden toimikunnan (YK:n keskeinen elin, joka kehittää kansainvälistä lainsäädäntöä) entinen puheenjohtaja ja sen jäseniä, tukee oikeudellista päätelmää, jonka mukaan Israelin siirtokunnat ovat kansainvälisen lain vastaisia.

Viime vuosien aikana tämä laaja lainopillinen yhteisö on kehittänyt perustelujaan ja julkaissut avoimen kirjeen, jossa kehotetaan EU:ta ja sen jäsenvaltioita täyttämään kansainvälisen lain mukaiset velvoitteensa ja pidättäytymään kaupankäynnistä Israelin siirtokuntien kanssa.

Tom Moerenhaut, joka European Journal of International Law -aikakauslehden julkaiseman artikkelin kirjoittaja ja lainopillisten asiantuntijoiden EU:n päättäjille osoittaman avoimen kirjeen alullepanija, toteaa, että ”Israelin siirtokuntien kanssa käytävän kaupan lopettaminen ei ole pelkästään harkinnanvarainen mahdollisuus, vaan lain vaatima velvollisuus”.

Vuonna 2013 julkinen painostus sekä palestiinalaisten ja eurooppalaisten järjestöjen kampanjointi sai EU:n soveltamaan jatkossa käytäntöä, joka estää israelilaisten tahojen rahoituksen tai osallistumisen EU:n projekteihin siinä tapauksessa, että osallistuminen merkitsee Israelin suvereniteetin tosiasiallista tunnustamista miehitetyillä palestiinalais- tai Syyrian alueilla.

Tästä huolimatta EU jatkaa Israelin laittomien siirtokuntien kanssa käytävää kauppaa ja niihin kytköksissä olevien israelilaisten yritysten rahoittamista EU:n Horizon 2020 -tutkimusohjelman kautta.

”Mikäli EU ei lopeta kaupankäyntiä anastetulle palestiinalaismaalle rakennettujen Israelin laittomien siirtokuntien kanssa, on EU:n jäsenvaltioilla lakisääteinen velvollisuus ryhtyä yksipuolisiin toimiin tällaisen kaupan lopettamiseksi itse”, Moerenhaut vahvistaa.

Kun Venäjä liitti itseensä Krimin ja Sevastopolin 2014, EU tuomitsi välittömästi nämä anneksaatiot laittomina ja sovelsi omia lakejaan ja kansainvälistä lakia tuonnin estämiseksi laittomasti liitetyiltä alueilta. Tämä tuontikielto tuo esiin EU:n epäjohdonmukaisuuden ja kaksoisstandardit, kun se ei vastaavasti kiellä tuontia Israelin laittomista siirtokunnista.

Israelin siirtokuntien kanssa käytävän kaupan kieltäminen on jo pahasti myöhässä. Laiminlyödessään jatkuvasti kaupankäynnin lopettamista EU rikkoo tekopyhästi sekä omien että kansainvälisten lakien mukaisia velvoitteitaan. EU:n kauppa laittomien siirtokuntien kanssa pönkittää siirtokuntien yrityksiä ja auttaa niitä jatkamaan ja kehittämään toimintaansa. Valtioiden velvollisuus on olla tunnustamatta laittomia siirtokuntia ja olla edesauttamatta Israelia palestiinalaisten oikeuksien rikkomisessa miehitetyilä palestiinalaisalueilla. Kansainvälinen oikeusistuin todennut selvästi tämän velvollisuuden lainopillisessa lausunnossaan Israelin rakentamasta muurista, ja sen sisältöön on viitattu YK:n päätöslauselmassa 2334.

The European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP) on perustettu 1986. Se on 42 eurooppalaisen komitean, järjestön, kansalaisjärjestön, ammattiliiton ja kansainvälisen solidaarisuusliikken muodostama verkosto, joka toimii 19 Euroopan maassa ja tukee Palestiinan kansaa sen kamppailussa vapauden, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon saavuttamiseksi.