352 Europese mensenrechten groepen, kerkgemeenschappen, vakbonden en politieke partijen roepen de EU op hun recht om te boycotten te ondersteunen

Meer dan 300 mensenrechten- en ontwikkelingshulpgroepen, kerkgemeenschappen, vakbonden en politieke partijen uit heel Europa hebben de EU opgeroepen enerzijds haar juridische verantwoordelijkheid te nemen en Israel verantwoordelijk te houden voor zijn schendingen van het internationaal recht en anderzijds het recht voor individuen en instellingen te verdedigen om deel te nemen aan de door Palestijnen geleide Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) beweging voor recht en gelijkheid.

De ondertekenaars van de brief roepen de EU commissie op om “de mensenrechtenrichtlijnen die garantie bieden voor vrijheid van meningsuiting en het recht op boycot in te roepen en alle middelen die ter beschikking staan te gebruiken om Europese burgers te ondersteunen bij hun strijd tot handhaving van de fundamentele rechten van de mens.”

Nadat ze er niet in geslaagd waren de groei van de BDS-beweging stop te zetten, hebben de Israeli’s een ongeëvenaarde aanval ingezet tegen de BDS-beweging voor vrijheid, recht en gelijkheid voor de Palestijnen.

Tot de 352 namen tellende lijst met ondertekenaars behoren: Transform! Europe – een Europees netwerk van 28 Europese organisaties uit 19 landen, het Ierse Congres van Vakbonden, De Noorse Verenigde Federatie van Vakbonden, Parti de Gauche in Frankrijk, Podemos in Spanje, Noorse Kerkhulp, grote Belgische NGO coalitie CNCD 11.11.11, Defence for Children in België, de internationale katholieke vredesbeweging Pax Christi International in België en de grote Franse katholieke NGO Terre Solidaire. Zie hier voor de brief en  volledige lijst met ondertekenaars.

Op Israelisch verzoek zijn een aantal Europese regeringen, waaronder die van het VK en Frankrijk, begonnen met het introduceren van anti-democratische wetgeving en andere repressiemaatregelen om de BDS-beweging te ondermijnen. In Frankrijk werd zelfs een activist gearresteerd wegens het dragen van een BDS T-shirt.

De EU gezant in Israel kreeg onlangs kritiek wegens het bijwonen van een anti-BDS conferentie in Jeruzalem waar Israelische ministers BDS-activisten bedreigden.

Israel heeft ook een reisverbod opgelegd aan de mede-oprichter van de BDS-beweging Omar Barghouti, na nauwelijks verhulde dreigementen met fysiek geweld tegen hem door Israelische ministers. Dit zette Amnesty International ertoe aan bezorgdheid te uiten“over de veiligheid en vrijheid van de Palestijnse mensenrechtenverdediger Omar Barghouti”.

Het Israelische staatsgeweld tegen mensenrechtenverdedigers en de BDS-beweging is bedoeld om te voorkomen dat Israel ter verantwoording wordt geroepen voor schendingen van het internationaal recht. Israel heeft openlijk gepocht dat het internationale BDS-activisten bespioneert.

Riya Hassan, Europees Campagnemedewerker van het Palestijnse Nationale BDS-Comité, de breedste coalitie van Palestijnse organisaties, die de BDS-beweging leidt en ondersteunt, stelt:

“In plaats van Israel te helpen de BDS-beweging te onderdrukken, zou de EU eindelijk haar verplichtingen onder het internationaal recht moeten nakomen en Israel ter verantwoording roepen wegens schendingen van het internationaal recht. De EU moet het recht van Europese, Palestijnse en Israelische burgers om de mensenrechten te handhaven en deel te nemen aan de geweldloze BDS-beweging overeind houden.”

Aneta Jerska, de coördinator van de European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP), een van de organisaties die de verklaring ondertekent heeft, vertelt:

“Het is bemoedigend om zoveel Europese maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigende organen publiekelijk hun steun te zien geven aan het recht om deel te nemen aan de BDS-beweging die ernaar streeft Israel ter verantwoording te roepen voor schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten.

“Dit is een krachtig signaal dat de Europese publieke opinie in toenemende mate BDS ziet als vrije meningsuiting. Wij zullen doorgaan met dit gevecht om een einde te maken aan het onrechtvaardige Israelische systeem van onderdrukking van het Palestijnse volk.”

Dit is de vertaling van het persbericht dat vandaag is uitgebracht door ECCP.