355 eurooppalaista ihmisoikeusjärjestöä, kirkkokuntaa, ammattiliittoa ja poliittista puoluetta kehottavat EU:ta tukemaan oikeutta osallistua BDS:ään

Lehdistötiedote 20.5.2016

Yli 300 ihmisoikeus- ja avustusjärjestöä, kirkkokuntaa, ammattiliittoa ja poliittista puoluetta eri Euroopan maista ovat vedonneet Euroopan unioniin, jotta se noudattaisi lainmukaisia velvoitteitaan Israelin pitämiseksi vastuullisena tämän kansainvälisen lain vastaisista toimista sekä puolustaisi yksilöiden ja instituutioiden oikeutta toimia oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon puolesta osallistumalla palestiinalaisvetoiseen Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) -liikkeeseen.

Vetoomuksen allekirjoittajat kehottavat EU:n komissiota “ottamaan käyttöön ihmisoikeusperiaatteet ilmaisuvapauden ja boikotointioikeuksien takaamiseksi ja käyttämään kaikkia käytettävissään olevia keinoja Euroopan kansalaisten tukemiseksi toiminnassa perusihmisoikeuksien puolesta”.

Epäonnistuttuaan BDS-liikkeen kasvun estämisessä Israel on käynnistänyt ennennäkemättömän hyökkäyksen palestiinalaisten vapauden, oikeuksien ja tasa-arvon puolesta toimivaa BDS-liikettä vastaan.

355 allekirjoittajan joukkoon kuuluvat muun muassa Transform! Europe, joka on 28 järjestön verkosto 19 maassa, Irlannin ammattiliittojen kongressi, Norjan ammattiliittojen federaatio, Parti de Gauche -puolue Ranskasta, Espanjan Podemos, Sveitsin Vihreä puolue, Norjan kirkon avustusjärjestö, ranskalaisten kansalaisjärjestöjen katto-organisaatio Plateforme des ONG Françaises, belgialainen kansalaisjärjestöjen verkosto CNCD 11.11.11, Belgian Defense for Children, Saksan Greenpeace, kansainvälisen katolisen rauhanliikkeen Pax Christi Internal Belgian osasto sekä keskeinen ranskalainen katolinen kansalaisjärjestö Terre Solidaire. Kirje ja kaikkien allekirjoittajien lista on tässä.

Israelin toiveesta joidenkin Euroopan maiden hallitukset, joihin kuuluvat Iso-Britannia ja Ranska, ovat kehittämässä demokratian vastaisia lakeja ja ottamassa käyttöön muita repressiivisiä keinoja BDS-liikkeen murentamiseksi. Ranskassa eräs aktivisti on pidätetty pelkästään BDS-t-paidan pitämisestä yllään.

EU:n Israelin lähettiläs on saanut hiljattain osakseen arvostelua osallistumisesta BDS:n vastaiseen konferenssiin Jerusalemissa, missä Israelin hallituksen ministerit esittivät uhkauksia BDS-aktivisteille.

Israel on lisäksi asettanut BDS-liikkeen perustajiin kuuluvan Omar Barghoutin matkustuskieltoon. Häneen on myös kohdistettu israelilaisten ministerien taholta uhkauksia fyysistä väkivallasta, minkä johdosta Amnesty International on esittänyt huolensa “palestiinalaisen ihmisoikeuksien puolustajan Omar Barghoutin turvallisuudesta ja vapaudesta”.

Israelin valtion harjoittaman ihmisoikeuksien puolustajiin ja BDS-liikkeeseen kohdistaman painostuksen tarkoituksena on estää sen itsensä joutuminen vastuuseen tekemistään kansainvälisen lain vastaisista rikkomuksista. Israel on hiljattain kerskunut avoimesti vakoilevansa kansainvälisiä BDS-aktivisteja.

Palestiinan kansallisen BDS-komitean Euroopan kampanjavastaava Riya Hassan on todennut:

“Israelin tukemisen sijasta BDS-liikkeen painostamiseksi EU:n olisi aika toimia kansainvälisen lain asettamien velvoitteidensa mukaisesti ja asettaa Israel vastuuseen sen kansainvälisen lain vastaisesta toiminnasta. EU:n tulee tukea Euroopan, Palestiinan ja Israelin kansalaisten oikeutta toimia ihmisoikeuksien puolesta ja osallistua väkivallattomaan BDS-liikkeeseen.”

Euroopan Palestiina-solidarisuusjärjestöjen yhteistyöelimen ECCP:n koordinaattori Aneta Jerskan mukaan

“On rohkaisevaa nähdä niin monen eurooppalaisen kansalaisjärjestön ja edustajiston esittävän julkisen tukensa oikeudelle osallistua BDS-liikkeeseen, joka pyrkii saamaan Israelin vastuuseen sen rikkomuksista kansainvälistä lakia ja ihmisoikeuksia vastaan.”

“Tämä on voimakas osoitus siitä, että Euroopan yleisessä mielipiteessä yhä enemmän BDS nähdään sananvapauden toteuttamisena. Tulemme jatkamaan kamppailua Israelin epäoikeudenmukaisen palestiinalaisiin kohdistuvan sortojärjestelmän lopettamiseksi.”

 

Lisätietoja eccp.brussels@gmail.com