ALI BODO VAŠI KANDIDATI, KANDIDATKE ZA EVROPSKE VOLITVE PODPRLI PALESTINO

Kandidatke, kandidati za volitve,leto 2024 je vaša priložnost, da pokažete svojo zavezanost mednarodnemu pravu, človekovim pravicam in vsem nam, tako da pristopite k zavezi “Zavzemite se za mednarodno pravo, glasujte za Palestino!”.

S podpisom pod to zavezo se zavezujete, da boste v času svojega mandata pozivali k udejanjanju mednarodnega prava, resolucij ZN in sodb Meddržavnega sodišča ter ukrepali v skladu z zahtevami milijonov državljank, državljanov EU. Zdaj je čas, da se slišijo naši glasovi in, kar je še pomembneje, da se zaščiti življenja tistih, ki so v resni nevarnosti.

Zavzemite se za mednarodno pravo! Glasujte za Palestino!

PODPIŠITE ZAVEZO:

»Na podlagi svoje zavezanosti človekovim pravicam ter pravičnemu in trajnemu miru, ki temelji na mednarodnem pravu, se v primeru izvolitve za poslanko, poslanca Evropskega parlamenta zavezujem, da bom:

  • zahteval_a dokončno in popolno prekinitev sedanje vojne in obleganja prebivalstva na območju Gaze, umik izraelskih sil in začetek obnove; nasprotoval_a vsakršnemu prisilnemu razseljevanju palestinskega prebivalstva;
  • pozival_a, da država Izrael prekine okupacijo in kolonizacijo okupiranega palestinskega ozemlja;
  • podpiral_a in pozival_a k prenehanju trgovanja EU z izraelskimi nezakonitimi naselbinami v Palestini;
  • pozival_a k prekinitvi pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom zaradi izraelske kršitve 2. člena zaradi vojne v Gazi ter k prekinitvi vsakršne trgovine z vojaško opremo in vojaškega sodelovanja z Izraelom, vse dokler Izrael krši človekove pravice in mednarodno pravo;
  • si prizadeval_a za uveljavitev pravic palestinskega ljudstva, vključno s pravico do samoodločbe, in vseh resolucij ZN;
  • si prizadeval_a, da bi EU spoštovala načelo nepriznavanja nezakonite izraelske priključitve okupiranega Vzhodnega Jeruzalema in preprečevala prisilno razseljevanje Palestincev;
  • podpiral_a svobodo izražanja in nasprotoval_a vsakršnemu izenačevanju kritike politik države Izrael z antisemitizmom; ščitil_a digitalne pravice Palestincev;
  • podpiral_a financiranje UNRWA in zavračal_a poskuse, da bi palestinski civilni družbi vsilili posebno pogojno financiranje;
  • si prizadeval_a za odpravo izraelske nekaznovanosti; podprl_a Mednarodno kazensko sodišče in Meddržavno sodišče.

Prosimo upoštevajte, da lahko zavezo najprej podpišejo kandidatke, kandidati za volitve v Evropski parlament. Prav tako jih lahko podpišejo sedanji poslanke, poslanci Evropskega parlamenta in njihove politične stranke.

They signed the pledge:

they signed the pledge…