Europese oproep: Stop het strafbaar stellen van BDS acties voor rechtvaardigheid in Palestina!

Stop het strafbaar stellen van BDS acties voor rechtvaardigheid in Palestina! 

Steun mensenrechtenactivisten in Europa!

 

Het lukt Israël steeds moeilijker haar apartheidsregime en kolonialisme t.a.v. het Palestijnse volk te rechtvaardigen, evenals de moordpartijen die regelmatig in Gaza plaatsvinden. Daarom zoekt Israël de steun van overheden in Europa en de VS om de vrijheid van meningsuiting in te perken en zich zo af te schermen voor kritiek en maatregelen waarmee het ter verantwoording wordt geroepen voor zijn grove schendingen van het internationaal recht.

Israël en zijn aanhangers hebben een strak gecoördineerde en goed gefinancierde campagne opgezet met als doel politiek activisme tegen Israël strafbaar te maken. De campagne wordt met name gevoed door de vrees dat de wereldwijde BDS beweging steeds succesvoller wordt.

Op dit moment vinden de meeste aanvallen op de BDS beweging plaats in Frankrijk. Op zondag 6 maart werd in Parijs een vrouw die demonstreerde voor vrouwenrechten, gearresteerd en enkele uren vastgehouden op een politiebureau. Haar misdaad? Het dragen van een T-shirt met de tekst ‘Boycot Israel Apartheid – Justice in Palestine’. BDS activisten in heel Frankrijk kunnen aangeklaagd worden op basis van de schandalige zogenoemde ‘Alliot-Marie Circulaire’, volgens welke het oproepen tot boycot van Israëlische goederen aangemerkt wordt als een vorm van ‘rassenhaat’. Allerlei organisaties in Frankrijk hebben petities opgesteld die deze aanval op de BDS beweging aanvechten.

Aan de andere kant van Het Kanaal is de Britse overheid bezig met het implementeren van nieuwe regelgeving waardoor het voor lokale overheden en andere overheidsorganen waaronder universiteiten, moeilijker wordt om ethische afwegingen of investeringsbesluiten te maken. Minister-president David Cameron probeert zelfs niet eens om de waarheid te verhullen en stelde onomwonden dat deze beleidswijzigingen bedoeld zijn om de groeiende BDS beweging in te dammen. Michael Gove, staatssecretaris van Justitie, heeft verklaard dat de BDS beweging een ‘misdaad, erger dan apartheid’ begaat.

In heel Europa worden geweldloze mensenrechtenactivisten bedreigd.

Daarbij heeft de Israëlische minister van Inlichtingen Yisrael Katz op de grote Israëlische anti-BDS conferentie op 28 maart in Jeruzalem gezegd dat Israël met behulp van de Israëlische Inlichtingendienst ‘gerichte civiele uitschakeling’ moet uitvoeren van BDS ‘leiders’. Katz deed deze uitspraak op dezelfde conferentie waaraan ook de EU ambassadeur in Israël, samen met leiders van de kolonistenbeweging, deelnam. Het is uiterst alarmerend als ministers waar ook ter wereld dit soort bedreigingen uiten tegen verdedigers van mensenrechten en andere burgers.

De Europese Coördinatie van Palestina Organisaties (ECCP) roept op onmiddellijk te stoppen met het criminaliseren van de BDS beweging en betuigt zijn steun aan en solidariteit met de activisten die hard werken om de aandacht van het publiek te vestigen op Israëls voortdurende schendingen van mensenrechten in de bezette Palestijnse gebieden en binnen zijn grenzen van 1967.

In Europese maatschappelijke organisaties wint de strijd voor rechtvaardigheid in Palestina steeds meer terrein – en de vrees bij de Israëlische overheid en zijn bondgenoten neemt evenredig toe. Hun ongerustheid drijft hen tot wanhoopsdaden, zoals de recente uitspraak van de Franse minister-president Manuel Vall dat antizionisme een ‘synoniem is voor antisemitisme en haat voor Israel’.

De BDS beweging is verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en verwerpt dan ook iedere vorm van racisme en discriminatie op grond van identiteit, inclusief antisemitisme.

Ter ondersteuning van de oproep van het Palestijnse Nationale BDS Comité (BNC) en in solidariteit met BDS activisten in Europa en daarbuiten start de ECCP een PETITIE gericht aan de Europese Commissie.

Mensenrechtenorganisaties en burgers die zich inzetten voor burger- en mensenrechten moeten, ongeacht hun standpunt over BDS, duidelijk stellen dat het recht om te pleiten voor BDS een gewetenszaak is, onder de vrijheid van meningsuiting valt en dat het een geweldloze manier is om te ijveren voor de grondrechten van de Palestijnen. Daarom roepen wij mensenrechtenorganisaties, burgerrechtengroeperingen, geëngageerde burgers en prominenten op om de petitie aan de Europese Commissie te ondertekenen

We willen hier wijzen op de recente verklaring door het Zweedse Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin de democratische grondbeginselen opnieuw worden bevestigd door het citaat dat BDS ‘een maatschappelijke beweging’ is en dat ‘overheden zich niet moeten mengen in de standpunten van maatschappelijke organisaties’.

De niet-aflatende steun van de EU voor Israels schendingen van internationaal recht en de handhaving van het Associatieverdrag tussen de EU en Israel voedt antidemocratische acties in Europa bedoeld om burgerrechten in te perken, inclusief het recht op vrije meningsuiting.

Om deze aanvallen te pareren moeten we een brede coalitie vormen die alle krachten bundelt – burgerinitiatieven, sociale bewegingen, vakbonden en democratische politieke partijen – ter verdediging van mensenrechten.

Mensen die positief hebben gereageerd op de BDS-oproep van een breed scala aan Palestijnse maatschappelijke organisaties om ‘een eind te maken aan de bezetting en kolonisatie van al het Arabisch grondgebied dat bezet is in 1967 en de ontmanteling van de Muur; erkenning van de fundamentele rechten van de Arabisch-Palestijnse burgers van Israel op volledige gelijkheid; en het respecteren, beschermen en promoten van de rechten van Palestijnse vluchtelingen om terug te keren naar hun huizen en eigendommen’ moeten met respect behandeld worden en zouden niet lastiggevallen moeten worden door de politie of gerechtelijke autoriteiten.

Wij doen een oproep aan mensenrechtenorganisaties, burgerrechtengroeperingen, sociale bewegingen, vakbonden en democratische politieke partijen om zich aan te sluiten bij onze oproep en de PETITIE aan de Europese Commissie te tekenen.

U kunt dit doen door dit formulier in te vullen.