Iestājieties par starptautiskajām tiesībām! Balsojiet par Palestīnu!

Vēlēšanu kandidāti — 2024. gadā jums ir iespēja apliecināt savas saistības attiecībā uz starptautiskajām tiesībām, cilvēktiesībām un mums visiem, pieņemot ‘’Iestājieties par starptautiskajām tiesībām, balsojiet par Palestīnu!’’ solījumu.

Parakstot šo solījumu, jūs apņematies savu pilnvaru laikā aicināt īstenot starptautiskās tiesības un attiecīgās ANO rezolūcijas, kā arī Starptautiskās tiesas nolēmumus un rīkoties saskaņā ar to, ko ir pieprasījuši miljoniem ES pilsoņu. Ir pienācis laiks mūsu balsīm tikt sadzirdētām — un, kas ir vēl svarīgāk, aizsargāt to cilvēku dzīvības, kuras tiek nopietni apdraudētas.

Iestājieties par starptautiskajām tiesībām! Balsojiet par Palestīnu!

PARAKSTIET SOLĪJUMU:

‘’Kā daļu no savām saistībām attiecībā uz cilvēktiesībām un taisnīgu un ilgstošu mieru, kura pamatā ir starptautiskās tiesības, gadījumā, ja mani ievēlēs par Eiropas Parlamenta deputātu, es apņemos:

– pieprasīt galīgu un pilnīgu pašreizējā kara un aplenkuma izbeigšanu pret Gazas joslas iedzīvotājiem, Izraēlas spēku izvešanu un rekonstrukcijas sākšanu; iebilst pret palestīniešu iedzīvotāju jebkāda veida piespiedu pārvietošanu;

– aicināt Izraēlas valsti izbeigt okupāciju un kolonizāciju okupētajās Palestīnas teritorijās;

– aicināt un atbalstīt ES tirdzniecības izbeigšanu ar Izraēlas nelikumīgajām apmetnēm Palestīnā;

– aicināt apturēt ES un Izraēlas Asociācijas nolīguma darbību, pamatojoties uz to, ka Izraēla ir pārkāpusi Ženēvas konvencijas 2. pantu saistībā ar Gazā izvērsto karadarbību, kā arī apturēt jebkādu militārā aprīkojuma tirdzniecību un jebkādu militāru sadarbību ar Izraēlu laikā, kamēr Izraēla pārkāpj cilvēktiesības un starptautiskās tiesības;

– strādāt pie palestīniešu tautas tiesību, tostarp pašnoteikšanās tiesību, izpildes un visu ANO rezolūciju īstenošanas;

– atbalstīt vārda brīvību un iestāties pret Izraēlas valsts politikas kritikas jaukšanu ar antisemītismu; aizsargāt palestīniešu digitālās tiesības;

– atbalstīt finansējumu ANO Palestīniešu bēgļu aģentūrai (UNRWA) un noraidīt mēģinājumus ieviest finansēšanas nosacījumus Palestīnas pilsoniskajai sabiedrībai;

– strādāt pie tā, lai izbeigtu Izraēlas nesodāmību; atbalstīt Starptautisko krimināltiesu un Starptautisko tiesu”

candidates have signed the pledge

they signed the pledge…