Kom op voor het internationaal recht! Stem op Palestina!

Verkiezingskandidaten – 2024 is uw kans om uw toewijding aan het internationaal recht, de mensenrechten en ons allemaal te tonen door de ‘Stand for international law, Vote for Palestine!’ belofte te doen.

Door deze belofte te ondertekenen, doet u de toezegging dat u zult oproepen tot de implementatie van het internationaal recht en relevante VN-resoluties, evenals de uitspraken van het Internationaal Gerechtshof tijdens uw mandaat, en dat u zult handelen naar waar miljoenen EU-burgers op hebben aangedrongen. Dit is het moment om onze stem te laten horen – en nog belangrijker: om de levens van degenen die in groot gevaar verkeren te beschermen.

Kom op voor het internationaal recht! Stem op Palestina!

ONDERTEKEN DE BELOFTE:

“Als onderdeel van mijn inzet voor de mensenrechten en voor een rechtvaardige en duurzame vrede gebaseerd op het internationaal recht, beloof ik, als ik verkozen word tot lid van het Europees Parlement, om:

– een definitief en volledig einde aan de huidige oorlog tegen en belegering van de bevolking van de Gazastrook, de terugtrekking van de Israëlische strijdkrachten en het begin van de wederopbouw te eisen;

-me te verzetten tegen elke gedwongen verplaatsing van de Palestijnse bevolking; op te roepen tot het beëindigen van de bezetting en kolonisatie van het bezette Palestijnse gebied door de staat Israël;

– een einde aan de handel van de EU met de illegale nederzettingen van Israël in Palestina te steunen en te bepleiten;

– op te roepen tot de opschorting van de associatieovereenkomst tussen de EU en Israël in het licht van de schending door Israël van artikel 2 vanwege zijn oorlog in Gaza, evenals tot de opschorting van elke handel in militair materieel en van elke militaire samenwerking met Israël, zolang Israël mensenrechten en het internationaal recht schendt;

– te werken aan de verwezenlijking van de rechten van het Palestijnse volk, inclusief het recht op zelfbeschikking, en van uitvoering van alle VN-resoluties;

– te werken aan naleving door de EU van het beginsel van niet-erkenning van Israëls illegale annexatie van bezet Oost-Jeruzalem, en aan het voorkomen van gedwongen verplaatsing van Palestijnen;

– de vrijheid van meningsuiting te ondersteunen en verzet te bieden tegen elke vermenging van kritiek op het beleid van de staat Israël met antisemitisme; de digitale rechten van de Palestijnen te beschermen;

– de financiering van de UNRWA te steunen en pogingen om specifieke voorwaardelijke financiering aan het Palestijnse maatschappelijk middenveld op te leggen te verwerpen;

– te werken aan het beëindigen van de straffeloosheid van Israël; het Internationaal Strafhof en het Internationaal Gerechtshof te steunen”

Weet dat de handtekeningen voor deze belofte allereerst openstaan voor de verkiezingskandidaten voor het Europees Parlement. Ze staan ook open voor huidige leden van het Europees Parlement en hun politieke partijen.

They signed the pledge:

they signed the pledge…