Meer dan 250 Europese organisaties hebben een verklaring “Rechtvaardigheid voor Palestina nu – Stop Europese medeplichtigheid!” uitgegeven naar aanleiding van 100 jaar voortdurend onrecht tegen het Palestijnse volk

Meer dan 250 Europese organisaties hebben een verklaring “Rechtvaardigheid voor Palestina nu – Stop Europese medeplichtigheid!” uitgegeven naar aanleiding van 100 jaar voortdurend onrecht tegen het Palestijnse volk.

Meer dan 250 Europese organisaties, geloofsgemeenschappen, politieke partijen en vakbonden hebben een verklaring uitgebracht waarin ze rechtvaardigheid en verantwoording vragen van de EU en de Europese staten naar aanleiding van 2017 dat een aantal belangrijke data markeert:

  • 100 jaar Balfourverklaring waarin de Britse regering eenzijdig de vestiging beloofde van een joods nationaal tehuis in Palestina;
  • 70 jaar VN-verdelingsplan van 1947 dat in strijd met het Palestijnse zelfbeschikkingsrecht 55% van Palestina toewees aan joodse kolonisten hoewel zij slechts 6% van het land in hun bezit hadden. Het leidde tot de Nakba van 1947-49, met de uitdrijving van meer dan 750.000 inheemse Palestijnse in een onzekere en gevaarlijke ballingschap;
  • 50 jaar Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, Gaza, en de Syrische Golanhoogten. Zij bracht de bouw mee van exclusief-joodse nederzettingen die illegaal zijn onder het internationaal recht en voor alle naties met uitzondering van Israël een oorlogsmisdaad onder de Conventies van Genève.

De hier voren genoemde verjaardagen herinneren ons aan de verantwoordelijkheid van de koloniale machten voor het creëren van de rampzalige situatie die tot vandaag nog steeds voortduurt, in strijd met de rechten van het Palestijnse volk, het internationaal recht en de VN.

100 jaar na de Balfourverklaring gaat Israël verder met het uitbreiden van zijn koloniale project in het Palestijnse vaderland. Als gevolg daarvan, blijven meer dan zeven miljoen Palestijnen in ballingschap leven en wordt hen hun wettelijk recht op terugkeer ontzegd, terwijl de anderen op dagelijkse basis ontheemd blijven. Groot-Brittannië en andere Europese staten blijven niet alleen hun fundamentele verantwoordelijkheid ontwijken voor de kolonisatie van Palestina maar blijven ook actief medeplichtig aan Israëls voortdurende schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten.

Rechtvaardigheid kan niet worden bereikt zonder erkenning van de historische feiten!

De ondertekenaars van de verklaring richtten een oproep aan de EU en haar lidstaten om alle medeplichtigheid aan Israëls voortdurende nederzettingenactiviteit te beëindigen en eisten een onmiddellijke stopzetting van de blokkade van de Gazastrook, bewegingsvrijheid voor de Palestijnen, gelijkheid van alle burgers van Israël, respect voor het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen, en dat bindende maatregelen worden genomen ten aanzien van de staat Israël, met inbegrip van de opschorting van de Associatieovereenkomst van de EU met Israël, zolang het land doorgaat met het schenden van het internationaal recht en de mensenrechten.

Daarnaast hebben de meer dan 250 ondertekenaars zich ertoe verbonden hun acties te intensifiëren om de EU en de Europese staten onder druk te zetten opdat zij hun medeplichtigheid aan de Israëlische schendingen van de Palestijnse rechten zouden stopzetten.

Lees de volledige verklaring hier.