Pismo Ministru za zunanje zadeve o opozorilu podjetjem glede problemov, povezanih s poslovanjem z nelegalnimi izraelskim naselbinami

G. minister Karl Erjavec

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Ljubljana, 

Pismo Ministru za zunanje zadeve o opozorilu podjetjem glede problemov, povezanih s poslovanjem z nelegalnimi izraelskim naselbinami

Spoštovani g. minister Karl Erjavec,

Zasebna evropska podjetja so soudeležena pri kršenju človekovih pravic v povezavi z nelegalnimi izraelskimi naselbinami. Soudeležena so med drugim zato, ker oskrbujejo orodja za rušenje palestinskih domov ter sodelujejo pri gradnji in delovanju infrastruktur, ki so namenjene nelegalnim izraelskim naselbinam.

Potem ko so številni poslanci Evropskega parlamenta, poslanci v državah članicah, civilna družba in številni Evropski državljani izrazili zaskrbljenost, je vse več nacionalnih vlad in podjetij izjavilo, da ne bo več trgovalo z izraelskimi podjetji, ki delujejo v nelegalnih izraelskih naselbinah.

  • Nemški minister za transport je pisal Deutsche Bahn, zato da bi izrazil svoje nasprotovanje vpletenosti družbe v izraelski načrt, ki predvideva gradnjo železniške proge skozi okupiran Zahodni breg. Kmalu zatem je Deutsche Bahn preklicala sodelovanje v projektu.1

  • Inženirska družba Royal Haskoning s sedežem na Nizozemskem je napovedala, da ne bo več sodelovala pri projektu za čiščenje odplak v okupiranem Vzhodnem Jeruzalemu.

  • Nizozemska vodovodna družba Vitens, največji dobavitelj pitne vode v državi, je prekinila sodelovanje z izraelskim nacionalnim podjetjem Mekorot, ki dobavlja pitno vodo nelegalnim izraelskim naselbinam na okupiranem palestinskem ozemlju in skupnostim v Izraelu.

  • Romunska vlada je izjavila, da v Izrael ne bo več pošiljala delavcev v gradbenem sektorju, če izraelska država ne bo zagotovila, da ti ne bodo delali na okupiranem Zahodnem bregu.

  • PGGM, največja družba za upravljanje pokojninskih skladov na Nizozemskem, je odločila, da bo umaknila vse naložbe v petih največjih izraelskih bankah, ker imajo omenjene banke podružnice v okupiranem Zahodnem bregu in/ali financirajo gradbena dela v izraelskih naselbinah.

  • Švedska Nordea Bank, največja skandinavska banka, je že kontaktirala pet neimenovanih podjetij, da bi jih povprašala o njihovih povezavah z nelegalnimi naselbinami, drugi dve podjetji pa sta pod nadzorom. Družba Nordea je že umaknila naložbe, ki jih je imela v gradbenem podjetju Cemex, ker omenjeno podjetje »krši človekove pravice in črpa neobnovljive naravne vire na okupiranem teritoriju«.

  • Danska Danske Bank, največja banka na Danskem, je odločila, da vpiše na črni seznam bančno ustanovo Bank Hopalim, ker je banka financirala gradnjo naselbin.

  • Norveško finančno ministrstvo je izraelski družbi Africa Israel Investments in Danya Cebus izključilo iz vladnega pokojninskega sklada Government Pension Fund Global, enega največjih skladov na svetu. 1. novembra 2013 je Odbor za etiko norveškemu finančnemu ministrstvu priporočil, naj izključi omenjeni podjetji »ker z gradnjo naselbin v Vzhodnem Jeruzalemu2 sodelujeta pri hudem kršenju človekovih pravic«.

Potem ko so organizacije civilne družbe izrazile zaskrbljenost, je britanska vlada izdala smernice o poslovanju s podjetji v nelegalnih izraelskih naselbinah ter državljane posvarila, naj ne sodelujejo s posamezniki ali pravnimi osebamiv omenjenih naselbinah.3

S tem dopisom Vas pozivamo, da zagotovite, da bo slovenska vlada izdala opozorilo za podjetja o tveganjih in problemih, ki so povezani s poslovanjem s podjetji v nelegalnih izraelskih naselbinah ter z drugimi dejavnostmi na okupiranem palestinskem ozemlju, vključno v Vzhodnem Jeruzalemu.

Gradnja naselbin s strani Izraela krši temeljne pravice mednarodnega humanitarnega prava. Po določilih Rimskega Statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, katerega pogodbenica je tudi Slovenija, lahko to dejavnost uvrstimo med vojne zločine.

Marca 2013 je Odbor za človekove pravice OZN sprejel poročilo Neodvisne preiskovalne misije o nelegalnih izraelskih naselbinah. Poročilo zaključuje, da so podjetja »omogočila in imela dobiček od gradnje in širitve naselbin«4, zato je misija pozvala nacionalne vlade naj »sprejmejo primerne ukrepe«, s katerimi naj se prepreči, da bi bila podjetja vpletena v kršenje človekovih pravic v povezavi z nelegalnimi izraelskimi naselbinami.

Smernice OZN o podjetjih in človekovih pravicah države pozivajo naj nudijo informacije, s katerimi bi pripomogle, da se podjetja izognejo soudeleženosti pri kršenju človekovih pravic v konfliktih in »podjetjem nudile primerna sredstva, da ocenijo in preprečijo kršenje človekovih pravic«, ki je na konfliktnih območjih še pogostejše kot sicer.5

Tudi Evropska služba za zunanjepolitično delovanje je izjavila, da »EU verjame, da se morajo Smernice o podjetjih in človekovih pravicah upoštevati na globalni ravni ter pozvala evropska podjetja, naj jih spoštujejo v vseh okoliščinah, tudi v Izraelu in na okupiranem palestinskem ozemlju.«6

Zelo nas skrbi, da bi soudeleženost slovenskih podjetij pri ohranjanju nelegalne situacije Izrael spodbudila, da nekaznovano nadaljuje s protizakonito dejavnostjo. To bi med drugim pomenilo, da je država sokriva za kršenje mednarodnega prava s strani Izraela!

Slovenija je pravno obvezana, da ne odobrava in ne sodeluje pri kršenju mednarodnega prava s strani izraelske države.

Zato Vas pozivamo, da ukrepate ter zagotovite, da se spoštuje mednarodno pravo in se uprete kršenju človekovih pravic palestinskega ljudstva s strani Izraela. Prosimo Vas, da podjetja opozorite o tveganjih in problemih, ki so povezani s poslovanjem s podjetji v nelegalnih izraelskih naselbinah.

S spoštovanjem,

______