Postavte sa za medzinárodné právo! Dajte hlas Palestíne!

Volební kandidáti a kandidátky, v roku 2024 máte šancu preukázať svoj záväzok voči medzinárodnému právu, ľudským právam a nám všetkým – tým, že sa pridáte k výzve „Postavte sa za medzinárodné právo! Dajte hlas Palestíne!“

Podpisom tohto vyhlásenia sľubujete, že počas svojho mandátu budete vyzývať na uplatňovanie medzinárodného práva a príslušných rezolúcií OSN, ako aj rozsudkov Medzinárodného súdneho dvora, a budete konať v súlade s tým, po čom volajú milióny občanov EÚ. Teraz je čas, aby boli naše hlasy vypočuté – a čo je dôležitejšie, aby boli chránené životy ľudí, ktorí sú vo vážnom ohrození.

Postavte sa za medzinárodné právo! Dajte hlas Palestíne!

PODPÍŠTE ZÁVÄZOK:

„V rámci svojich záväzkov v oblasti ľudských práv a v záujme dosiahnutia spravodlivého a trvalého mieru založeného na medzinárodnom práve sľubujem, že v prípade zvolenia za poslanca/poslankyňu Európskeho parlamentu budem:

– požadovať konečné a úplné ukončenie súčasnej vojny a blokády proti obyvateľstvu pásma Gazy, stiahnutie izraelských vojsk a začatie obnovy; vystupovať proti akémukoľvek násilnému vysídľovaniu palestínskeho obyvateľstva;

– vyzývať na ukončenie okupácie a kolonizácie okupovaných palestínskych území štátom Izrael;

– podporovať a vyzývať na ukončenie obchodovania EÚ s izraelskými nezákonnými osadami v Palestíne;

– vyzývať na pozastavenie platnosti asociačnej dohody medzi EÚ a Izraelom vzhľadom na porušenie jej článku 2 zo strany Izraela v súvislosti s vojnou v Gaze, ako aj na pozastavenie akéhokoľvek obchodu s vojenským vybavením a akejkoľvek vojenskej spolupráce s Izraelom, kým Izrael porušuje ľudské práva a medzinárodné právo;

– pracovať na presadzovaní práv palestínskeho ľudu vrátane práva na sebaurčenie, ako aj na presadzovaní všetkých rezolúcií OSN;

– usilovať sa o to, aby EÚ dodržiavala zásadu neuznania nezákonnej izraelskej anexie okupovaného východného Jeruzalema a aby zabránila násilnému vysídľovaniu palestínskeho obyvateľstva;

– podporovať slobodu prejavu a vystupovať proti akémukoľvek spájaniu kritiky politiky štátu Izrael s antisemitizmom;

– chrániť digitálne práva Palestínčanov;

– podporovať financovanie UNRWA a odmietať pokusy o zavedenie osobitných podmienok financovania palestínskej občianskej spoločnosti;

– usilovať sa o ukončenie beztrestnosti Izraela; podporovať Medzinárodný trestný súd a Medzinárodný súdny dvor.”

Upozorňujeme, že táto výzva na prijatie záväzku je určená predovšetkým pre kandidátov a kandidátky vo voľbách do Európskeho parlamentu. K tomuto záväzku sa však môžu svojím podpisom prihlásiť aj súčasné poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu a ich politické strany.

They signed the pledge:

they signed the pledge…