Preko 250 evropskih organizacij je izdalo poziv Takojšnja pravica za Palestino – konec evropske sokrivde! in tako obeležilo krivice, ki se že sto let vršijo proti palestinskemu ljudstvu

Preko 250 evropskih organizacij je izdalo poziv Takojšnja pravica za Palestino – konec evropske sokrivde! in tako obeležilo krivice, ki se že sto let vršijo proti palestinskemu ljudstvu

Preko 250 evropskih organizacij, verskih skupnosti, političnih strank in sindikatov je izdalo poziv, v katerem so zahtevali pravico in prevzem odgovornosti s strani Evropske unije in drugih evropskih držav, saj leto 2017 obeležuje:

  • 100-letnico Balfourjeve deklaracije iz leta 1917, s katero je britanska vlada enostransko obljubila ustanovitev judovske države v Palestini;
  • 70-letnico Resolucije varnostnega sveta Združenih narodov št. 47/181 iz leta 1947, ko je bilo Judom, lastnikom le 6 % ozemlja Palestine, podeljenih 55 % le-tega, s čimer je bila kršena palestinska pravica do samoodločanja; to je posledično vodilo do pričetka nakbe, v letih 1947–49, tj. prisilnega izgona 750.000 avtohtonih Palestincev v negotovo in nevarno izgnanstvo
  • 50 let od izraelske okupacije zahodnega brega, Gaze, vzhodnega Jeruzalema in Golanske planote ter posledične izgradnje naselbin namenjenim izključno Judom, kar predstavlja z vidika mednarodnega prava nezakonit poseg in je s strani vseh podpisnic, z izjemo Izraela, obravnavano kot kršitev Ženevske konvencije

Omenjene obletnice nas opominjajo na kršitve osnovnih človekovih pravic, katerim je bilo podvrženo palestinsko ljudstvo, in na kršitve mednarodnega prava in resolucij OZN; te kršitve se še danes dogajajo in zanje nosijo v veliki meri odgovornost kolonialne sile.

100 let po Balfourjevi deklaraciji Izrael nadaljuje s širjenjem svojega kolonialnega projekta na ozemlju Palestine. Posledično več kot sedem milijonov Palestincev še vedno živi v izgonu, brez zakonsko podprte pravice do vrnitve. Velika Britanija in druge evropske države se ne le izogibajo odgovornosti, ki jo nosijo za kolonizacijo Palestine, temveč tudi ostajajo dejavno vpletene v nadaljnjih kršitvah mednarodnega prava in človekovih pravic, ki jih izvaja izraelska država

Do pravice ni moč priti brez priznavanja zgodovinskih dejstev.

Podpisnice izjave so pozvale Evropsko unijo in njene države članice, naj prenehajo podpirati nadaljnje izraelsko poseljevanje Palestine ter zahtevale takojšnje prenehanje blokade Gaze, svobodo gibanja za Palestince, enakost pred zakonom za vse prebivalce Izraela, spoštovanje pravice do vrnitve za palestinske begunce in vpeljavo zavezujočih ukrepov proti Državi Izrael, kar naj bi vključevalo tudi prekinitev delovanja Pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom, v kolikor bo Izrael nadaljeval s kršenjem mednarodnega prava in človekovih pravic.

Poleg tega so se podpisnice, katerih je bilo preko 250, zavezale k zaostritvi pritiska na Evropsko unijo kot na države članice, z namenom prenehanja evropskega sodelovanja pri kršenju pravic Palestincev, ki ga izvaja izraelska država.

Za več informacij ali da bi podprli kampanjo obiščite: www.eccpalestine.org.

Lep pozdrav,

Gibanje za pravice Palestincev

www.bds.si, info@bds.si