Puolusta kansainvälistä oikeutta! Äänestä Palestiinan puolesta!

Eurovaaliehdokkaat: vuosi 2024 antaa teille tilaisuuden osoittaa sitoutumisenne kansainväliseen oikeuden ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen meidän kaikkien puolesta antamalla lupaus “Tue kansainvälistä oikeutta, äänestä Palestiinan puolesta!”.

Allekirjoittamalla tämän lupauksen lupaat vaatia kansainvälisen oikeuden ja YK:n päätöslauselmien sekä Kansainvälisen tuomioistuimen päätösten täytäntöönpanoa toimikautesi aikana ja toimia miljoonien EU:n kansalaisten vaatimusten toteuttamiseksi. Nyt on aika saada äänemme kuuluviin ja mikä vielä tärkeämpää, suojella vakavassa vaarassa olevien henkiä.

Puolusta kansainvälistä oikeutta! Äänestä Palestiinan puolesta!

ALLEKIRJOITA LUPAUS:

”Osana sitoutumistani ihmisoikeuksiin sekä kansainväliseen oikeuteen perustuvaan oikeudenmukaiseen ja kestävään rauhaan lupaan, että jos minut valitaan Euroopan parlamentin jäseneksi:

  • vaadin menossa olevan sodan ja Gazan kaistaleen väestön piirityksen lopullista ja täydellistä lopettamista, Israelin joukkojen vetäytymistä ja jälleenrakennuksen aloittamista; vastustan palestiinalaisväestön kaikenlaisia pakkosiirtoja;
  • vaadin Israelin valtiota lopettamaan miehitetyn Palestiinan alueeen miehitys ja kolonisointi;
  • tuen ja vaadin EU:n ja Israelin Palestiinassa olevien laittomien siirtokuntien välisen kaupan lopettamista;
  • vaadin EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen keskeyttämistä, koska Israel rikkoo Gazan sodassa sopimuksen 2. pykälää, sekä kaikenlaisen sotatarvikekaupan ja sotilaallisen yhteistyön keskeyttämistä Israelin kanssa niin kauan kuin Israel jatkaa ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden loukkaamista;
  • toimin Palestiinan kansan oikeuksien, mukaan lukien itsemääräämisoikeuden, ja kaikkien YK:n päätöslauselmien täytäntöönpanemiseksi;
  • toimin sen puolesta, että EU ei tunnustaisi miehitetyn Itä-Jerusalemin laitonta liittämistä Israeliin ja että palestiinalaisten pakkosiirrot estettäisiin;
  • tuen sananvapautta ja vastustan Israelin valtion politiikkaa koskevan kritiikin ja antisemitismin sekoittamista; suojelen palestiinalaisten digitaalisia oikeuksia;
  • tuen UNRWA:n rahoitusta ja torjun yritykset määrätä erityisehtoja Palestiinan kansalaisyhteiskunnan tukemiselle;
  • toimin Israelin rankaisemattomuuden lopettamiseksi; tuen kansainvälistä rikostuomioistuinta ja kansainvälistä tuomioistuinta.”

Otathan huomioon että lupauksen allekirjoitaminen on aluksi avoinna Euroopan parlamentin vaalien ehdokkaille. Se on avoinna myös nykyisille Euroopan parlamentin jäsenille ja heidän poliittisille puolueilleen.

They signed the pledge:

they signed the pledge…