Stań po stronie prawa międzynarodowego, Głosuj za Palestyną!

Szanowni kandydaci w wyborach – rok 2024 to Wasza szansa, aby zademonstrować swoje zaangażowanie na rzecz prawa międzynarodowego, praw człowieka i nas wszystkich, biorąc udział w akcji podjęcia zobowiązania „Stań po stronie prawa międzynarodowego, Głosuj za Palestyną!”.

Podpisując to zobowiązanie, obiecujesz podczas swojej kadencji wezwać do wdrożenia prawa międzynarodowego i odpowiednich rezolucji ONZ, a także orzeczeń MTS oraz działać zgodnie z tym, do czego wzywały miliony obywateli UE. Nadszedł czas, aby nasz głos został usłyszany – a co ważniejsze, aby chronić życie osób znajdujących się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

STAŃ PO STRONIE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO! GŁOSUJ ZA PALESTYNĄ!

PODPISZ ZOBOWIĄZANIE:

W ramach moich zobowiązań na rzecz praw człowieka oraz sprawiedliwego i trwałego pokoju opartego na prawie międzynarodowym zobowiązuję się, jeśli zostanę wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego, aby:

  • żądać ostatecznego i całkowitego zakończenia obecnej wojny i oblężenia ludności Strefy Gazy, wycofania sił izraelskich i rozpoczęcia odbudowy; sprzeciwiać się wszelkim przymusowym przesiedleniom ludności palestyńskiej;
  • wezwać do zaprzestania okupacji i kolonizacji okupowanego terytorium palestyńskiego przez państwo Izrael;
  • wspierać i wzywać do zaprzestania handlu UE z nielegalnymi osiedlami izraelskimi w Palestynie;
  • wezwać do zawieszenia Umowy Stowarzyszeniowej UE-Izrael w świetle naruszenia przez Izrael art. 2 w związku z prowadzoną przez to państwo wojną w Gazie, a także zawieszenia jakiegokolwiek handlu sprzętem wojskowym i wszelkiej współpracy militarnej z Izraelem, o ile Izrael będzie nadal naruszał prawa człowieka oraz prawo międzynarodowe;
  • działać na rzecz egzekwowania praw narodu palestyńskiego, w tym prawa do samostanowienia, i wszystkich rezolucji ONZ;
  • działać na rzecz przestrzegania przez UE zasady nieuznawania nielegalnej aneksji przez Izrael okupowanej Wschodniej Jerozolimy oraz zapobiegania przymusowym wysiedleniom Palestyńczyków;
  • wspierać wolność słowa i sprzeciwiać się wszelkiemu łączeniu krytyki polityki państwa Izrael z antysemityzmem; chronić prawa cyfrowe Palestyńczyków;
  • wspierać finansowanie UNRWA i odrzucać próby narzucenia specjalnego warunkowego finansowania palestyńskiemu społeczeństwu obywatelskiemu;
  • pracować nad położeniem kresu bezkarności Izraela; wspierać Międzynarodowy Trybunał Karny i Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości”

Informujemy, że możliwość podpisania zobowiązania jest w pierwszej kolejności udostępniane kandydatom w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednakże zachęcamy do podpisywania także obecnych posłów do Parlamentu Europejskiego oraz ich partie polityczne.

Oni podpisali zobowiązanie:

they signed the pledge…

Chronimy prywatność Twoich danych osobowych i zapewniamy ich bezpiecznie przechowywanie. Przesyłając informacje wyrażasz zgodę na wykorzystanie danych osobowych i plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.