Vedno glasnejše zahteve, naj Evropska unija preneha trgovati z nezakonitimi izraelskimi naselbinami

10. april 2017, Bruselj, Belgija – Prejšnji teden je ena izmed najuglednejših svetovnih pravnih revij, The European Journal of International Law, na svoji spletni strani objavila članek, v katerem je potrdila, da imajo Evropska unija in njene države članice pravno obvezo, da prenehajo trgovati z nezakonitimi izraelskimi naselbinami na zasedenih palestinskih ozemljih. To dokazuje, da je nasprotovanje trgovanju z izraelskimi naselbinami vedno večje in postaja prevladujoč trend.

Kot pojasnjuje članek, izraelska gradnja nezakonitih naselbin na palestinskih ozemljih krši glavna pravila mednarodnega prava, kot so prepoved zasedbe teritorija z uporabo sile, prepoved apartheida in preseljevanja ljudi ter pravica do samoodločbe. Glede na določila Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča bi izraelska gradnja naselbin lahko vodila do vojnih zločinov.

Pravni zaključek, da trgovanje z izraelskimi naselbinami krši mednarodno pravo, podpirajo številni mednarodni odvetniki, tudi dva nekdanja posebna poročevalca OZN, ad hoc sodniki Meddržavnega sodišča ter nekdanji predsednik in člani Komisije za mednarodno pravo (glavno telo OZN, zadolženo za mednarodno pravo).

V zadnjih letih so ti pravniki izpilili argumente in objavili odprto pismo, v katerem EU in njene države članice pozivajo k spoštovanju obvez iz mednarodnega prava in prenehanju trgovanja z izraelskimi naselbinami.

Tom Moerenhout, avtor članka, objavljenega v reviji European Journal of International Law in pobudnik odprtega pisma pravnih strokovnjakov odgovornim v EU, je povedal: »Prenehanje trgovanja z nezakonitimi izraelskimi naselbinami ni samo ena izmed možnosti, o kateri bi morali razmisliti, ampak pravna obveza.«

Leta 2013 je EU zaradi pritiska javnosti in lobiranja palestinskih in evropskih organizacij uvedla prepoved zagotavljanja, financiranja in sodelovanja Izraela v projektih EU, če ti projekti ali sodelovanje učinkovito priznavajo izraelsko suverenost nad okupiranimi palestinskimi in sirskimi ozemlji.

A EU kljub temu še vedno trguje z nezakonitimi izraelskimi naselbinami in z raziskovalnim programom Horizon 2020 financira izraelska podjetja, povezana z njimi.

Moerenhout je potrdil: »Če EU ne bo prenehala trgovati z nezakonitimi izraelskimi naselbinami na zasedenih palestinskih ozemljih, imajo države članice pravno obvezo, da delujejo enostransko in s trgovanjem prenehajo same.«

Ko je leta 2014 Rusija aneksirala Krim in Sevastopol, je EU to takoj označila za nezakonito in uporabila svoje in mednarodne zakone, s katerimi je preprečila uvoz ruskih izdelkov iz nezakonito aneksiranih ozemelj. Ta prepoved je dokaz nedoslednosti in dvojih standardov EU, ki ni prepovedala uvoza iz nezakonitih izraelskih naselbin na okupiranih palestinskih ozemljih.

EU bi morala že zdavnaj prenehati trgovati z izraelskimi naselbinami na okupiranih palestinskih ozemljih in to, da tega še ni storila, je dokaz hinavskega kršenja njenih obvez iz lastnega in mednarodnega prava. Trgovanje EU z nezakonitimi izraelskimi naselbinami krepi njihovo gospodarstvo ter mu pomaga preživeti in se razvijati. Dolžnost držav članic je, da ne priznajo nezakonitih naselij in prenehajo podpirati izraelske kršitve pravic Palestincev na okupiranih palestinskih ozemljih. To obvezo je izrecno potrdilo Meddržavno sodišče v svojem pravnem mnenju o izraelskem zidu, ki je tudi del Resolucije OZN 2334.

Za več informacij se obrnite na:

Tom Moerenhout

tel: + 41 767354348

e-mail:tom.moerenhout@graduateinstitute.ch

 

Gibanje za pravice Palestincev

V imenu: Evropske koordinacije komitejev in združenj za Palestino (ECCP)

 

Evropska koordinacija komitejev in združenj za Palestino (ECCP) je bila ustanovljena leta 1986 in združuje 42 evropskih komitejev, organizacij, nevladnih organizacij, zvez in mednarodnih solidarnostnih gibanj iz 19 držav, ki se zavzemajo za svobodo, pravice in enakopravnost Palestincev.