Viac ako 250 európskych organizácií vydalo vyhlásenie “Spravodlivosť pre Palestínu! Ihneď zastavte európske spolupáchateľstvo!”

Tlačová správa, 7.2.2017

Viac ako 250 európskych organizácií, náboženských skupín, politických zoskupení a odborových organizácií vydalo vyhlásenie , v ktorom požadujú od Európskej únie a jej členských štátov spravodlivosť a prevzatie zodpovednosti pri príležitosti viacerých výročí pripadajúcich na tento rok 2017:

100 rokov od Balfourovej deklarácie (1917), ktorou britská vláda jednostranne sľúbila založenie židovského národného štátu v Palestíne,

70 rokov od plánu OSN na rozdelenie Palestíny (1947), ktorý garantoval židovským kolonistom 55% územia Palestíny, napriek tomu, že vlastnili iba 6% územia, čím porušil právo Palestínčanov na sebaurčenie a spôsobil v rokoch 1947 – 1949 Katastrofu (po arabsky Nakba) – násilné vyhnanie viac ako trištvrte milióna pôvodných Palestínčanov do nebezpečného exilu,

50 rokov izraelskej okupácie Západného brehu s východným Jeruzalemom, Gazy a Golanských výšin, a následného budovania segregovaných židovských kolónií (tzv. osady), ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne a podľa Ženevských dohovorov vojnovým zločinom, pričom tieto skutočnosti uznávajú všetky štáty s výnimkou Izraela.

Uvedené výročia nám pripomínajú zodpovednosť koloniálnych mocností za vytvorenie katastrofickej situácie, ktorá pokračuje dodnes na úkor práv Palestínskeho ľudu, medzinárodného práva a rezolúcií OSN.

Po 100 rokoch od Balfourovej deklarácie Izrael pokračuje v kolonizovaní vlasti Palestínčanov, v dôsledku čoho viac ako sedem miliónov Palestínčanov zostáva v exile a bez možnosti uplatniť si svoje neodňateľné právo na návrat, zatiaľ čo ďalší sú neprestajne vyháňaní. Nielen, že sa Veľká Británia a ďalšie Európske štáty naďalej vyhýbajú prevziať svoju zásadnú zodpovednosť za kolonizáciu Palestíny, ale dodnes pokračujú aj v aktívnej spoluúčasti na porušovaní medzinárodného práva a ľudských práv zo strany Izraela.

Spravodlivosť nemožno docieliť bez uznania historických skutočností!

Signatári tohoto vyhlásenia vyzývajú Európsku úniu a jej členské štáty, aby ukončili akúkoľvek spoluúčasť na pokračujúcich izraelských kolonizačných aktivitách; aby požadovali okamžité ukončenie blokády pásma Gazy, slobodu pohybu pre Palestínčanov, rovnosť pre všetkých občanov Izraela, priznanie práva na návrat palestínskym utečencom, a aby prijali záväzné opatrenia voči štátu Izrael, vrátane pozastavenia Asociačnej dohody medzi Európskou úniou a Izraelom po dobu, keď Izrael pokračuje v porušovaní medzinárodného práva a ľudských práv.

Viac ako 250 signatárov vyhlásenia navyše prisľúbilo zintenzívniť svoju činnosť s cieľom doviesť Európsku úniu a jej členské štáty k ukončeniu spoluúčasti na izraelskom porušovaní práv Palestínčanov.

Plné znenie vyhlásenia v anglickom jazyku tu.

Možnosť pridať sa medzi podporovateľov vyhlásenia tu.

Pre ďalšie informácie navštívte: www.eccpalestine.org