DANISH

HVILKE DANSKE EU-KANDIDATER VIL STØTTE PALÆSTINA?

HVILKE KANDIDATER VIL STÅ OP FOR INTERNATIONAL LOV?

STEM FOR PALÆSTINA!

  • Søndag den 9. juni afholdes der valg til Europa-Parlamentet. Her skal danske borgere stemme på deres nye repræsentanter til Europa-Parlamentet. Der skal i alt vælges 15 danske medlemmer til Europa-Parlamentet for de næste fem år. Find ud af, hvad de danske kandidater til Europa-parlamentet mener om forholdet mellem EU og Palæstina inden Europa-valget. #StemforPalæstina

Bed vores EU-kandidater om at vise, at de har lyttet til de millioner af europæiske borgere – borgere som dig – som vil have, at EU værner om international lov og endelig stopper sin støtte til Israels forbrydelser.

Ved at afgive “Palæstina-løftet” lover EU-kandidaterne at fremme vigtige forpligtelser for Palæstinas rettigheder i den næste valgperiode.

Bed din kandidat om at afgive løftet for Palæstina! #StemforPalæstina

PALÆSTINA LØFTET

Som en del af mine forpligtelser for menneskerettigheder og for en retfærdig og varig fred baseret på international lov, lover jeg, hvis jeg bliver valgt som medlem af EU-Parlamentet, at:

  • kræve en endelig og fuldstændig afslutning på den nuværende krig og belejring af Gazastriben, tilbagetrækning af de israelske styrker og påbegyndelse af genopbyggelse; modarbejde enhver tvangsfordrivelse af den palæstinensiske befolkning;
  • opfordre til afslutningen af besættelsen og koloniseringen af det besatte Palæstina af staten Israel;
  • støtte og opfordre til afslutningen af EU-handel med ulovlige israelske bosættelser i Palæstina;
  • opfordre til suspension af associeringsaftalen mellem EU og Israel i lyset af Israels overtrædelse af artikel 2 for dets krig i Gaza, samt suspension af enhver handel med militært udstyr og ethvert militært samarbejde med Israel, så længe Israel krænker menneskerettigheder og international lov;
  • arbejde for håndhævelse af det palæstinensiske folks rettigheder, herunder retten til selvbestemmelse og alle FN-resolutioner; arbejde for, at EU overholder princippet om ikke-anerkendelse af Israels ulovlige annektering af det besatte Østjerusalem, og forhindre tvangsfordrivelse af palæstinensere;
  • støtte ytringsfrihed og modsætte mig enhver sammenblanding af legitim kritik af staten Israels politik sammen med antisemitisme; beskytte palæstinensernes digitale rettigheder;
  • støtte finansiering af UNRWA og afvise forsøg på at pålægge specifikke betingelser for finansiering af det palæstinensiske civilsamfund;
  • arbejde for at afslutte Israels straffrihed; støtte Den Internationale Straffedomstol og Den Internationale Domstol.”

Er du EU-kandidat? Klik her!

SEND EN BESKED TIL KANDIDATERNE: “AFGIV VENLIGST LØFTET FOR PALÆSTINA FOR AT BEVISE, AT DU ER SERIØS OM AT GØRE EN FORSKEL, HVIS DU BLIVER VALGT!”

candidates have signed the pledge

they signed the pledge…