Dutch

ZULLEN UW EUROPESE KANDIDATEN PALESTINA STEUNEN?

ZULLEN ZIJ VOOR HET INTERNATIONALE RECHT STAAN?

STEM VOOR PALESTINA!

Tussen 6 en 9 juni zullen EU-burgers stemmen op hun nieuwe vertegenwoordigers in het Europees Parlement. In totaal zullen 720 leden van het Europees Parlement worden gekozen, voor de komende vijf jaar. Ontdek de mening van uw Europese kandidaten over de betrekkingen tussen de EU en Israël vóór de Europese verkiezingen! Stem op Palestina!

Vraag uw kandidaten om te laten zien dat ze hebben geluisterd naar de miljoenen EU-burgers – mensen zoals u – die willen dat de EU zich houdt aan het internationaal recht en eindelijk een einde maakt aan haar medeplichtigheid aan de misdaden van Israël. Door de Stem voor Palestina-belofte te doen, zullen ze beloven belangrijke toezeggingen voor de rechten van de Palesijnen in de komende wetgevingscyclus te promoten.

Vraag uw kandidaat om de belofte voor Palestina af te leggen. #StemvoorPalestina

BELOFTE TEKST

“Als onderdeel van mijn inzet voor de mensenrechten en voor een rechtvaardige en duurzame vrede gebaseerd op het internationaal recht, beloof ik, als ik verkozen word tot lid van het Europees Parlement, om:

• een definitief en volledig einde te eisen aan de huidige oorlog en belegering tegen de bevolking van de Gazastrook, de terugtrekking van de Israëlische strijdkrachten en het begin van de wederopbouw; me te verzetten tegen elke gedwongen verplaatsing van de Palestijnse bevolking;

• op te roepen tot het beëindigen van de bezetting en kolonisatie van het bezette Palestijnse gebied door de staat Israël;

• een einde aan de handel van de EU met de illegale nederzettingen van Israël in Palestina te steunen en te bepleiten;

• op te roepen tot de opschorting van de associatieovereenkomst tussen de EU en Israël in het licht van Israëls schending van artikel 2 vanwege zijn oorlog in Gaza, evenals tot de opschorting van elke handel in militair materieel en van elke militaire samenwerking met Israël, zolang Israël de mensenrechten en internationaal recht schendt;

• te werken aan de verwezenlijking van de rechten van het Palestijnse volk, inclusief het recht op zelfbeschikking, en van uitvoering van alle VN-resoluties;

• te werken aan naleving door de EU van het beginsel van niet-erkenning van Israëls illegale annexatie van bezet Oost-Jeruzalem, en aan het voorkomen van gedwongen verplaatsing van Palestijnen;’

• de vrijheid van meningsuiting te ondersteunen en verzet te bieden tegen elke vermenging van kritiek op het beleid van de staat Israël met antisemitisme; de digitale rechten van de Palestijnen te beschermen;

• de financiering van de UNRWA te steunen en pogingen om specifieke voorwaardelijke financiering op te leggen aan het Palestijnse maatschappelijk middenveld te verwerpen;

• te werken aan het beëindigen van de straffeloosheid van Israël; het Internationaal Strafhof en het Internationaal Gerechtshof te steunen”

Bent u kandidaat voor de verkiezingen? Klik hier

STUUR EEN BERICHT NAAR KANDIDATEN: DOET U ALSTUBLIEFT DE BELOFTE VOOR PALESTINA OM TE BEWIJZEN DAT HET U ERNST IS OM EEN VERSCHIL TE MAKEN ALS U WORDT GEKOZEN!

candidates have signed the pledge

they signed the pledge…