Latvian

VAI JŪSU EIROPAS KANDIDĀTI IESTĀSIES PAR PALESTĪNU?

Vai viņi iestāsies par starptautiskajām tiesībām?

Balsojiet par Palestīnu!

No 6. līdz 9. jūnijam ES pilsoņi balsos par saviem jaunajiem pārstāvjiem Eiropas Parlamentā. Kopumā Eiropas Parlamentā tiks ievēlēti 720 deputāti, kuriem amata pilnvaras tiks piešķirtas uz nākamajiem pieciem gadiem. Noskaidrojiet savu Eiropas kandidātu viedokli par ES un Izraēlas attiecībām pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām! Balsojiet par Palestīnu!

Lūdziet saviem kandidātiem pierādīt, ka viņi ir ieklausījušies miljoniem ES pilsoņu — tādu cilvēku kā jūs – lūgumos ES ievērot starptautiskās tiesības un beidzot pārtraukt savu līdzdalību Izraēlas noziegumos. Dodot solījumu Balsot par Palestīnu, viņi apņemsies nākamajā likumdošanas ciklā veicināt galvenās saistības attiecībā uz palestīniešu tiesībām.

Lūdziet savam kandidātam dot solījumu par Palestīnu. #BalsoparPalestīnu

SOLĪJUMA TEKSTS:

‘’Kā daļu no savām saistībām attiecībā uz cilvēktiesībām un taisnīgu un ilgstošu mieru, kura pamatā ir starptautiskās tiesības, gadījumā, ja mani ievēlēs par Eiropas Parlamenta deputātu, es apņemos:

  • pieprasīt galīgu un pilnīgu pašreizējā kara un aplenkuma izbeigšanu pret Gazas joslas iedzīvotājiem, Izraēlas spēku izvešanu un rekonstrukcijas sākšanu; iebilst pret palestīniešu iedzīvotāju jebkāda veida piespiedu pārvietošanu;aicināt Izraēlas valsti izbeigt okupāciju un kolonizāciju okupētajās Palestīnas teritorijās;
  • aicināt uz un atbalstīt ES tirdzniecības ar Izraēlas nelikumīgajām apmetnēm Palestīnā izbeigšanu;
  • aicināt apturēt ES un Izraēlas Asociācijas nolīguma darbību, pamatojoties uz to, ka Izraēla ir pārkāpusi Ženēvas konvencijas 2. pantu saistībā tās Gazā izvērsto karadarbību, kā arī apturēt jebkādu militārā aprīkojuma tirdzniecību un jebkādu militāru sadarbību ar Izraēlu laikā, kamēr Izraēla pārkāpj cilvēktiesības un starptautiskās tiesības;
  • strādāt pie palestīniešu tautas tiesību, tostarp pašnoteikšanās tiesībum izpildes un visu ANO rezolūciju īstenošanas;
  • atbalstīt vārda brīvību un iestāties pret Izraēlas valsts politikas kritikas jaukšanu ar antisemītismu; aizsargāt palestīniešu digitālās tiesības;
  • atbalstīt finansējumu ANO Palestīniešu bēgļu aģentūrai (UNRWA) un noraidīt mēģinājumus ieviest finansēšanas nosacījumus Palestīnas pilsoniskajai sabiedrībai;
  • strādāt pie tā, lai izbeigtu Izraēlas nesodāmību; atbalstīt Starptautisko krimināltiesu un Starptautisko tiesu”

Vai esat vēlēšanu kandidāts? Spiediet šeit

NOSŪTIET ZIŅU KANDIDĀTIEM: LŪDZU, APSTIPRINIET SOLĪJUMU PALESTĪNAI, LAI PIERĀDĪTU, KA JŪSU IEVĒLĒŠANAS GADĪJUMĀ TIEŠĀM VĒLATIES IEVIEST PĀRMAIŅAS!

candidates have signed the pledge

they signed the pledge…