POLISH

CZY WASI KANDYDACI DO EUROPARLAMENTU STOJĄ PO STRONIE PALESTYNY?

CZY BĘDĄ OPOWIADAĆ SIĘ ZA PRAWEM MIĘDZYNARODOWYM?

GŁOSUJ ZA PALESTYNĄ!

W dniach 6–9 czerwca obywatele UE będą głosować na swoich nowych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Do Parlamentu Europejskiego zostanie wybranych łącznie 720 posłów na okres następnych pięciu lat. Poznaj poglądy swoich europejskich kandydatów na stosunki UE-Izrael przed wyborami do Parlamentu Europejskiego! Głosuj za Palestyną!

Poproś swoich kandydatów, aby pokazali, że wsłuchują się w głos milionów obywateli UE – ludzi takich jak Ty – którzy chcą, aby UE przestrzegała prawa międzynarodowego i ostatecznie położyła kres jej współudziałowi w izraelskich zbrodniach. Składając zobowiązanie „Głosuj za Palestyną”, kandydaci zobowiązują się promować kluczowe zobowiązania na rzecz praw Palestyny ​​w następnym cyklu legislacyjnym.

Poproś swojego kandydata o złożenie przysięgi na rzecz Palestyny. #VoteForPalestine

TEKST ZOBOWIĄZANIA

`W ramach moich zobowiązań na rzecz praw człowieka oraz sprawiedliwego i trwałego pokoju opartego na prawie międzynarodowym zobowiązuję się, jeśli zostanę wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego, aby:

  • żądać ostatecznego i całkowitego zakończenia obecnej wojny i oblężenia ludności Strefy Gazy, wycofania sił izraelskich i rozpoczęcia odbudowy; sprzeciwiać się wszelkim przymusowym przesiedleniom ludności palestyńskiej;
  • wezwać do zaprzestania okupacji i kolonizacji okupowanego terytorium palestyńskiego przez państwo Izrael;
  • wspierać i wzywać do zaprzestania handlu UE z nielegalnymi osiedlami izraelskimi w Palestynie;
  • wezwać do zawieszenia Umowy Stowarzyszeniowej UE-Izrael w świetle naruszenia przez Izrael art. 2 w związku z prowadzoną przez to państwo wojną w Gazie, a także zawieszenia jakiegokolwiek handlu sprzętem wojskowym i wszelkiej współpracy militarnej z Izraelem, o ile Izrael będzie nadal naruszał prawa człowieka oraz prawo międzynarodowe;
  • działać na rzecz egzekwowania praw narodu palestyńskiego, w tym prawa do samostanowienia, i wszystkich rezolucji ONZ;
  • działać na rzecz przestrzegania przez UE zasady nieuznawania nielegalnej aneksji przez Izrael okupowanej Wschodniej Jerozolimy oraz zapobiegania przymusowym wysiedleniom Palestyńczyków;
  • wspierać wolność słowa i sprzeciwiać się wszelkiemu łączeniu krytyki polityki państwa Izrael z antysemityzmem; chronić prawa cyfrowe Palestyńczyków;
  • wspierać finansowanie UNRWA i odrzucać próby narzucenia specjalnego warunkowego finansowania palestyńskiemu społeczeństwu obywatelskiemu;
  • pracować nad położeniem kresu bezkarności Izraela; wspierać Międzynarodowy Trybunał Karny i Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości`

Jeśli jesteś kandydatem w wyborach, kliknij tutaj

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO KANDYDATÓW: PRZYJMIJ ZOBOWIĄZANIE NA RZECZ PALESTYNY, ABY DOWIEŚĆ, ŻE NA POWAŻNIE CHCESZ DOKONAĆ ZMIAN W PRZYPADKU WYBORU!

GŁOSUJ ZA PALESTYNĄ!

candidates have signed the pledge

they signed the pledge…