SLOVAK

Postavia sa vaši kandidáti do europarlamentu na stranu Palestíny a medzinárodného práva?

Dajte hlas Palestíne!

Od 6. do 9. júna budú občania a občianky EÚ voliť svojich nových zástupcov v Európskom parlamente. Do Európskeho parlamentu sa bude voliť celkovo 720 poslankýň a poslancov, ktorí v ňom budú pôsobiť nasledujúcich päť rokov. Zistite si názory kandidujúcich na vzťahy medzi EÚ a Izraelom ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu! Hlasujte za Palestínu!

Požiadajte svojich kandidátov a kandidátky, aby ukázali, že počúvajú milióny občanov a občianok EÚ – ľudí ako vy, ktorí chcú, aby EÚ dodržiavala medzinárodné právo a konečne ukončila svoju spoluúčasť na zločinoch Izraela. Podpisom výzvy „Dajte hlas Palestíne!“ sa zaviažu, že v nasledujúcom volebnom období budú presadzovať kľúčové záväzky v oblasti práv Palestínčanov.

Požiadajte svojich kandidátov a kandidátky, aby prijali záväzok zmeniť nezákonnú situáciu v Palestíne.

#VoteForPalestine #DajteHlasPalestine

ZNENIE ZÁVÄZKU

„V rámci svojich záväzkov v oblasti ľudských práv a v záujme dosiahnutia spravodlivého a trvalého mieru založeného na medzinárodnom práve sľubujem, že v prípade zvolenia za poslanca/poslankyňu Európskeho parlamentu budem:

– požadovať konečné a úplné ukončenie súčasnej vojny a blokády proti obyvateľstvu pásma Gazy, stiahnutie izraelských vojsk a začatie obnovy; vystupovať proti akémukoľvek násilnému vysídľovaniu palestínskeho obyvateľstva;

– vyzývať na ukončenie okupácie a kolonizácie okupovaných palestínskych území štátom Izrael;

– podporovať a vyzývať na ukončenie obchodovania EÚ s izraelskými nezákonnými osadami v Palestíne;

– vyzývať na pozastavenie platnosti asociačnej dohody medzi EÚ a Izraelom vzhľadom na porušenie jej článku 2 zo strany Izraela v súvislosti s vojnou v Gaze, ako aj na pozastavenie akéhokoľvek obchodu s vojenským vybavením a akejkoľvek vojenskej spolupráce s Izraelom, kým Izrael porušuje ľudské práva a medzinárodné právo;

– pracovať na presadzovaní práv palestínskeho ľudu vrátane práva na sebaurčenie, ako aj na presadzovaní všetkých rezolúcií OSN;

– usilovať sa o to, aby EÚ dodržiavala zásadu neuznania nezákonnej izraelskej anexie okupovaného východného Jeruzalema a aby zabránila násilnému vysídľovaniu palestínskeho obyvateľstva;

– podporovať slobodu prejavu a vystupovať proti akémukoľvek spájaniu kritiky politiky štátu Izrael s antisemitizmom;

– chrániť digitálne práva Palestínčanov;

– podporovať financovanie UNRWA a odmietať pokusy o zavedenie osobitných podmienok financovania palestínskej občianskej spoločnosti;

– usilovať sa o ukončenie beztrestnosti Izraela; podporovať Medzinárodný trestný súd a Medzinárodný súdny dvor.”

Kandidujete vo voľbách do EP? Kliknite sem.

POŠLITE SPRÁVU KANDIDÁTOM/KAM:

PROSÍM, DOKÁŽTE, ŽE ĽUDSKÉ PRÁVA A MEDZINÁRODNÉ PRÁVO BERIETE VÁŽNE, A ZAVIAŽTE SA, ŽE V PRÍPADE VÁŠHO ZVOLENIA BUDETE PRACOVAŤ V PROSPECH ZÁKONNOSTI PRE PALESTÍNU!

candidates have signed the pledge

they signed the pledge…