Slovenian

ALI BODO VAŠI KANDIDATI, KANDIDATKE ZA EVROPSKE VOLITVE PODPRLI PALESTINO

Se bodo zavzemali za mednarodno pravo?

Glasujte za Palestino!

Med 6. in 9. junijem bodo državljanke, državljani EU volili svoje nove predstavnice, predstavnike v Evropskem parlamentu. V Evropski parlament bo izvoljenih 720 poslank, poslancev, ki bodo v njem delovali naslednjih pet let. Pred evropskimi volitvami se pozanimajte o stališčih evropskih kandidatk, kandidatov do odnosov med EU in Izraelom! Glasujte za Palestino!

Od kandidatov zahtevajte, da pokažejo, da so prisluhnili milijonom državljank, državljanov EU, ljudem, kot ste vi, ki želijo, da EU upošteva mednarodno pravo in končno preneha sodelovati pri izraelskih zločinih.

S pristopom k zavezi “Glasujte za Palestino” se bodo zavezali, da se bodo v naslednjem zakonodajnem ciklu zavzemali ključne zaveze za pravice Palestincev.

Pozovite svojega kandidata, kandidatko, naj se zaveže, da bo glasoval za Palestino. #VoteforPalestine

Zaveza

»Na podlagi svoje zavezanosti človekovim pravicam ter pravičnemu in trajnemu miru, ki temelji na mednarodnem pravu, se v primeru izvolitve za poslanko, poslanca Evropskega parlamenta zavezujem, da bom:

  • zahteval_a dokončno in popolno prekinitev sedanje vojne in obleganja prebivalstva na območju Gaze, umik izraelskih sil in začetek obnove; nasprotoval_a vsakršnemu prisilnemu razseljevanju palestinskega prebivalstva;
  • pozival_a, da država Izrael prekine okupacijo in kolonizacijo okupiranega palestinskega ozemlja;
  • podpiral_a in pozival_a k prenehanju trgovanja EU z izraelskimi nezakonitimi naselbinami v Palestini;
  • pozival_a k prekinitvi pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom zaradi izraelske kršitve 2. člena zaradi vojne v Gazi ter k prekinitvi vsakršne trgovine z vojaško opremo in vojaškega sodelovanja z Izraelom, vse dokler Izrael krši človekove pravice in mednarodno pravo;
  • si prizadeval_a za uveljavitev pravic palestinskega ljudstva, vključno s pravico do samoodločbe, in vseh resolucij ZN;
  • si prizadeval_a, da bi EU spoštovala načelo nepriznavanja nezakonite izraelske priključitve okupiranega Vzhodnega Jeruzalema in preprečevala prisilno razseljevanje Palestincev;
  • podpiral_a svobodo izražanja in nasprotoval_a vsakršnemu izenačevanju kritike politik države Izrael z antisemitizmom; ščitil_a digitalne pravice Palestincev;
  • podpiral_a financiranje UNRWA in zavračal_a poskuse, da bi palestinski civilni družbi vsilili posebno pogojno financiranje;
  • si prizadeval_a za odpravo izraelske nekaznovanosti; podprl_a Mednarodno kazensko sodišče in Meddržavno sodišče.

Ste kandidatka, kandidat za volitve? Kliknite tukaj

POŠLJITE SPOROČILO KANDIDATKAM, KANDIDATOM: PROSIMO, DA PRISTOPITE K ZAVEZI ZA PALESTINO IN S TEM DOKAŽETE, DA STE ZAVEZANI SPREMEMBAM!

Zavzemite se za mednarodno pravo! Glasujte za Palestino!

They signed the pledge:

they signed the pledge…