Swedish

VILKA SVENSKA EU-KANDIDATER KOMMER ATT STÖTTA PALESTINA? VILKA KANDIDATER KOMMER ATT STÅ UPP FÖR INTERNATIONELL RÄTT? 

RÖSTA FÖR PALESTINA I EU-VALET! 

6–9 juni röstar EU-medborgare fram nya representanter i Europaparlamentet. Totalt kommer 720 ledamöter att väljas för de kommande fem åren. Men vad vet vi egentligen om kandidaternas syn på relationerna mellan EU och Israel? Vad tycker de om EU:s delaktighet i Israels krigsförbrytelser och brott mot de mänskliga rättigheterna?

Vad tänker kandidaterna göra åt att EU:s skattebetalares pengar går till israeliska militärföretag som testar sina vapen på civila palestinier i Gaza? Kommer de att skydda rätten till yttrandefrihet och rätten att delta i ickevåldskampanjer för bojkott, desinvestering och sanktioner (BDS)? Kommer de att stödja europeiska medborgares krav på sanktioner mot Israel?

Det här är några av de frågor vi ställer till kandidaterna till EU-valet.

Ta reda på mer om kandidaternas syn på relationerna mellan EU och Israel före EU-valet! Rösta för Palestina!

Uppmana kandidaterna att visa att de lyssnar på de miljontals EU-medborgare som vill att EU ska följa internationell rätt och upphöra med sin delaktighet i Israels brott.

Genom att lova att “Rösta för Palestina” åtar sig kandidater till Europaparlamentet att främja viktiga åtaganden för palestiniernas rättigheter under nästa mandatperiod.

Uppmana din kandidat att Rösta för Palestina #VoteForPalestine

Kandiderar du till EU-valet? Klicka här

SKICKA ETT MEDDELANDE TILL KANDIDATERNA: ÅTA DIG ATT RÖSTA FÖR PALESTINA OCH VISA ATT DU VILL GÖRA SKILLNAD OM DU BLIR VALD!

Sammanfattning av löftet “Rösta för Palestina!”

Som en del av mina åtaganden för mänskliga rättigheter och för en rättvis och varaktig fred baserad på internationell rätt, lovar jag, om jag väljs till ledamot av Europaparlamentet, att:

– kräva ett permanent och fullständigt slut på det pågående kriget mot och belägringen av befolkningen i Gaza, att de israeliska styrkorna dras tillbaka och att återuppbyggnaden kommer igång; samt motsätta mig all form av tvångsförflyttning av den palestinska befolkningen;

– uppmana till ett slut på Israels ockupation och kolonisering av det ockuperade palestinska området; 

– stödja och uppmana till ett stopp för EU:s handel med Israels illegala bosättningar i Palestina;

– kräva att associationsavtalet mellan EU och Israel hävs, mot bakgrund av Israels kränkning av avtalets artikel 2 genom kriget mot Gaza, samt att all handel med militär utrustning och allt militärt samarbete med Israel suspenderas så länge Israel kränker mänskliga rättigheter och internationell rätt;

– verka för att främja det palestinska folkets rättigheter, inklusive rätten till självbestämmande, och att FN-resolutioner som rör det palestinska folkets rättigheter genomdrivs;

– arbeta för EU:s efterlevnad av principen om icke-erkännande av Israels illegala annektering av ockuperade östra Jerusalem, och förhindra tvångsförflyttning av palestinier;

– stödja yttrandefriheten och motsätta mig att kritik av staten Israels politik gentemot palestinierna sammanblandas med antisemitism, samt skydda palestiniernas digitala rättigheter;

– stödja finansiering till UNRWA och avvisa försök att införa särskilda villkor för finansiering till det palestinska civilsamhället;

– arbeta för att få ett slut på Israels straffrihet och stödja Internationella brottmålsdomstolen och Internationella domstolen.

Observera att underskrifter i första hand är öppna för kandidater till Europaparlamentet. Det är också möjligt för nuvarande ledamöter i Europaparlamentet och deras politiska partier att skriva under.

They signed the pledge:

they signed the pledge…